Δωρεάν αποστολές σε παραγγελίες άνω των €30.

Search our collections

Επικοινωνία

ΚΕΝΤΡΙΚΑ

Kifisia


Αγ. Δημητρίου 8

Κηφισιά 145 62

Ελλάδα


Τηλ.: +30 210 6230286


Ανοιχτά: 9:30 to 17:00 GMT+2

Get in touch today

Customize your contact form to suit your business! Add custom fields like a dropdown menu, checkbox, text fields and more, so that you can gather pertinent info from shoppers right from the get-go, to help answer their inquiries more effectively.

Use this field to display text of any kind, such as standard reply times for inquiries.

Come and visit

You can add an address here or a short paragraph about your location(s) and hours of operation.

Mon-Fri: 9:00am - 6:00pm
Sat: 10:00am - 3:00pm
Sun: Closed