-30% ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΥΛΛΟΓΗ • -30% ΣΤΗ ΧΡΥΣΗ 14Κ ΣΥΛΛΟΓΗ · -50% ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΗΣ ΑΛΛΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ • ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΟΝΟ

Search our collections

Wish Pendants

What do you wish for? What is it that you truly desire? What do you stand for?


The Wish Pendants are a set of 925 Sterling Silver pendants each with beautifully set Zirconia symbolizing characteristics that either define us or we desire to attain.


This is truly the Perfect Gift with a deep and personal message… but if you are anything like us we have all taken a few to wear at different occasions… just in case.

English